Bilim

Fen Öğretimi Için Öğretim Stratejileri

Bu makalenin genel amacı üç aşamalıdır: (a) bilim bilgi sini ve anlayışını genişletmek; (b) bilimsel bir araştırma kullanma gücünü güçlendirmek için; (c) yeni programları temel müfredatla bütünleştirmek. Yeni önlemler, fen okuryazarlığı uygulama uzmanlığını genişletmek ve okul öncesi öğrenme ortamlarını bilim açısından zengin ve öğrenci merkezli ortamlarda yeniden canlandırmak için okulların ihtiyaç duyduğu destek ihtiyaçlarını karşılayan alan tabanlı, personel merkezli, profesyonel bir dağıtım sistemi işlevi görmek üzere tasarlanmıştır. Yeni programlar okul öncesi çocukların eğitimini ilerletmek için bilim okuryazarlığı ve iletişim becerilerini geliştirmek için entegre bir yaklaşım uygularken. Bilimsel süreç becerilerinin öğretilmesi, temel bir “öğrenme öğrenme” becerisi kümesini geliştirme gücünü artırır. Bu yaklaşım sadece kendi kendini yöneten öğrenme de süreç becerilerini kullanma becerilerini geliştirir, ama aynı zamanda problem çözme ihtiyacı öğrenme süreçlerinde etkileşim yeteneğini geliştirir.

Eğitimciler, çocuklara pasif bilgi alıcıları yerine kendi öğrenmelerinin aktif yapıcıları olarak bakmaya başladı. bu görüşe uygun olarak, öğrenme, öğrencilerin kendi dünya anlayışlarını, daha önceki deneyim ve bilgilerini temel alarak, anlayışlarını ve fikirlerini ilederek aktif olarak inşa ettikleri yorumlayıcı bir süreçtir.

Bu nedenle, bu ülkenin yeni nesil gençleri ve gençleri arasında dünya standartlarında bir bilim okuryazarlığı standardına ulaşmak müfredat reformunda yeniden düşünmeyi gerektirmektedir. Eğitim sistemimiz çok uzun zamandır, bilimi öğrenme tekniğini anlamlı bir öğrenme ve ders kitabına bağımlı etkinlikler süreci olarak görmektedir. Bilim öğrenimi, çocukların doğal merakLarını, içgörülerini ve öğrenme becerisini kışkırtan ve besleyen uyarıcı, gerçek dünya sorunlarında uzmanlaşabilir ve uzmanlaşabilir. Bugün, öğrencilerin bilime hazırlıklarını genişletmek için ders içeriğive öğretim biçimlerindeki temel değişiklikler için bilim eğitimcileri arasında giderek artan bir çağrı vardır.

Bu çalışmanın amacı iki yönlüdür: (a) düşük gelirli okul öncesi çocukların öğretmenleri, asistanları ve ebeveynleri için, bilim okuryazarlığına yönelik bir sorgulama yaklaşımı nın kullanılmasında uygun beceri ve tutumların evrimini vurgulayan, bilim açısından zengin, öğrenci merkezli bir ortamda mesleki gelişim sağlamak; ve (b) katılımcıların kendileri ve bu nedenle öğrenciler için bilime ömür boyu ilgi lerini sağlamak için organize etmek. Bilim müfredat materyalleri, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocukların ve ailelerin çalışma isteğini artırmalarına ve yetiştirmelerine ve kendilerininkini ve dolayısıyla çocukların dünyaya olan “doğal merakını” artırma konusunda daha becerikli, rahat, kendine güvenen ve tutkulu olmalarına yardımcı olmak için geliştirilecektir.

Yeni programlar, ailelerin ve öğretmenlerin küçük çocukların yaşamlarını üç özel şekilde büyütme ve geliştirme kapasitesini artırmayı hedeflemeyi hedeflemaktadır: (a) tüm çocukların öğrenmeye başlamalarını sağlamak; (b) öğretmenlerin gençlerin ve ebeveynlerin bilim okuryazarlığını teşvik etme becerisini artırmak; ve (c) ebeveyn katılımı ve katılımını genişletmek için ortaklıkları teşvik etmek.

Bilimin öğretive öğreniminde uzmanlaşmış bir etnografik röportajdan elde edilen bulgular, öğretmenlerin, asistanların ve velilerin okul öncesi öğrencilerine kendi fikirlerini test etme, işbirlikli öğrenme ve araştırma yapma, iş arkadaşlarının fikirlerinden ders alma ve bir bağlamdan diğerine genelleme yapma olanağı sağlayan okul öğrenme ortamlarını yapma ve yönetme yeteneklerini artırdığını göstermektedir. Yeni kriterler aynı zamanda hem evde hem de müzeler, hayvanat bahçeleri, akvaryumlar, kütüphaneler ve diğer kültürel ve akademik kaynaklar gibi diğer eğitim ortamlarında öğrenme bilim sorgulama yaklaşımı aktarmıştır.

Sınıf görevleri daha öğrenci yönelimli, işbirlikçi ve etkileşimli oldu. Öğretmenler bilim faaliyetlerini diğer öğrenme durumlarına dahil ederek iletişimin gelişimini teşvik ediyor. Çocuklar daha fazla soru soruyor ve birbirleriyle daha fazla iletişim kuruyorlar. Bilim programının genişletilmesinin çocukların okula öğrenmelerini sağlamada daha da fazla etkililiğe yol açabileceğini öne süren çok şey başarılmıştır.

Yapılan işten çeşitli ilke ve pratik sonuçlar çıkarılabilir. İlk olarak, yeni programlar, gençlerin yaşamlarını ve öğrenmelerini pekiştirme çabalarına ebeveynleri dahil etmeli ve tüm çocukların okula gidip öğrenmelerini sağlamalıdır. Onun çocukları için Ebeveyn davranış beklentileri keşfetmek için çocukların “doğal merak” önemli uzun vadeli etkileri vardır. İkinci olarak, öğretmenlerin ve velilerin yeni etkinliklere dahil olması, çocukların sınıfta ve evde eğitim görme kapasitelerini artırır. Müdahale programları veliler ve öğretmenler dahil etmek için tasarlanmış öğrenmek için gençlerin hazır teşvik üzerinde sağlam ve olumlu bir etkiye sahip. Tüm çocukların eğitime hazır olmasını sağlamak için, yararlı stratejiler için fikirler geliştirildikçe, uygulandıkça ve değerlendirildikçe okullar, veliler ve dolayısıyla toplum arasında işbirliği için destek sağlanmalıdır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı